Turun kaupunki - Tapahtuman järjestäjän painajainen?

12.6.2021

Turun kaupunki haluaa siirtää tapahtumamme 50 metrin päähän poistaakseen ongelman, johon tapahtuman siirtäminen ei vaikuta

 

Tapahtuman järjestäjät järjestivät mielenosoituksen torstaina 3.6.2021 eduskuntatalon edustalla hätähuutona tapahtuman järjestäjien kriittisen tilanteen johdosta, mitä uutisoitiin myös lehdessä otsikolla “Täällä on ihmisiä, joilla ei ole varaa ruokaan ja vuokraan”. Mielenosoittajat pukeutuivat mustiin osoittaakseen suruaan kohti nykypolitiikan aiheuttamaa tapahtuma-alan vääjäämätöntä kuolemaa kohtaan. Tuntuu kuin kukaan ei haluaisi ymmärtää positiivisia välillisiä vaikutuksia.

 

Tapahtuma-ala työllistää Suomessa arviolta 120 000 ihmistä, sekä näiden lisäksi luo hyvän harrastuksen usealle sadalletuhannelle ihmiselle satunnaisesti ympäri vuoden. Kun kaikki tämä on vielä hyvin tuoreessa muistissa, olemme me RADALLE.com-organisaationa järjestämässä yhtä tapahtumaa Turun Artukaisiin, mutta joudumme osaksi absurdia ja kapeanäköistä keskustelua viranomaisten ja kaupungin päättäjien kanssa, kun varsinaiset koronarajoitukset ovat hellittäneet tarpeeksi tapahtumien mahdollistamiseksi.

 

Perinteikäs tapahtuma tuo merkittäviä tuloja Turun kaupungille ja sen yrityksille

 

RADALLE.com on järjestänyt ensimmäisen tapahtuman Artukaisissa jo vuonna 2003, joten sillä on pitkät ja vaalitut perinteet sen lisäksi, että tapahtuma pitää vuosittain yllä legendaarisen moottoriradan muistoa. Vuonna 2021 tapahtuma on Drifting SM -osakilpailu tuoden Turun alueelle Suomen nimekkäimpiä moottoriurheilijoita, joita tulee katsomaan tuhatpäinen yleisö tuoden talousalueelle merkittäviä määriä rahaa mm. majoitus-, ravintola- ja päivittäistavarapalveluina verotuloista puhumattakaan. Tapahtumilla on tutkitusti merkitystä jo koronatilanteen kurittaman liiketoiminnan elvyttämisessä.

 

Tapahtuma on järjestetty Artukaisten kiitotiellä, mikä on osa isoa tapahtuma-aluetta, joka on suunniteltu infrastruktuurin osalta tapahtumien järjestämiseksi. Alueelle on pyritty etsimään aktiivisesti kesätapahtumia, jolloin mm. jääkiekko- ja messutapahtumat ovat tauolla. Kiitoradan käyttö vaatii kiitoradan sulkemisen tapahtumapäivänä liikenteeltä, mikä ei varsinaisesti vaikuta normaaliin toimintaan tapahtuma-alueen luonteen vuoksi. 

 

Vaikka tapahtuman valmistelu aloitettiin jo heti alkuvuodesta, ei lopullista päivämäärää voitu vahvistaa nopeasti muuttuvan koronatilanteen vuoksi. Konkreettiisella tasolla tapahtuman valmistelu saatiin oikeasti käyntiin, kun pääministeri Sanna Marin ministeriöineen ovat lausunnoillaan puoltaneet ja vaatineet tapahtuma-alan avaaamista. Organisaatiomme on aktiivisesti pyrkinyt dialogiin sekä ympäristöviranomaisten, kaupungin lupaviranomaisiin sekä kuntapäättäjiin ja vielä aktiivisten asukkaiden kanssa siten, että alueen tapahtumien ulkopuolista ongelmakäyttöä voitaisiin tehokkaasti rajata hyödyntäen muista kaupungeista saatuja kokemuksia. Tästä kaikesta huolimatta paikallinen viranomainen haluaa estää tapahtuman järjestämisen juuri kiitotiellä, mikä parhaiten soveltuu tapahtuman järjestämiseen ja esittää tapahtuman siirtämistä maantieteellisesti merkityksettömän matkan päähän.

 

Harkitut toimenpiteet estävät alueella lähes kaiken hyödyllisen toiminnan

 

Perusteena on käytetty epävirallisia yöllisiä mopojen ja autojen omistajien tapaamisia ja alueen luvatonta käyttöä sekä heille menevää signaalia, mikäli viranomainen sallii luvallisten autotapahtumien järjestämisen alueella, kuten se on tehnyt jo muutaman vuosikymmenen ajan. Samalla eduskunta on säätänyt erikseen lain, joka on tehnyt ns. turhasta ajamisesta lain vastaista. Lain valvominen kuuluu poliisiviranomaiselle. Me emme voi ymmärtää, emmekä hyväksyä paikallista virkamiehen tekemää päätöstä, joka ei perustu faktoihin tai lakeihin, eivätkä liity meidän tapahtumaan millään tavalla, vaan kumpuavat tahtotilasta, johon on jo säädetty lakejakin eduskunnan tasolla. Olemme jo pitkään ehdottaneet alueelle yöksi lukittavia portteja, mikä ratkaisisi ongelman, mutta se on kaikunut kuuroille korville. Nyt tavoitetilana on tehdä ajoesteitä alueelle siten, että se ei olisi tulevaisuudessa täysipainoisesti edes autokoulujen käytettävissä, saatika tapahtumien järjestäjien käytössä, mikä oli koko verorahoilla rakennetun alueen alkuperäinen tarkoitus.

 

Faktaa on se, että alueiden häiriökäyttäjien toiminta lähtee heidän tarpeestaan ja halustaan tehdä jotain asiaa, mikä voidaan mahdollistaa sallimalla toiminta jollakin alueella kontrolloidusti tai estää toiminta jollakin tietyllä alueella, minkä ainoa seuraus on se, että se siirtyy toiselle alueelle, toisten ongelmaksi. Meidän mielestä olisi syytä pureutua ongelmien ja haasteiden juurisyihin ja se ei todellakaan ole luvanvaraisesti, turvallisesti ja sääntöjen mukaisesti järjestetyt tapahtumat. Absurdeinta yhtälössä on se, että tapahtuman järjestäminen sallitaan tai enemmänkin kaupungin viranomainen ohjeistaa järjestämään tapahtuman heidän puoleltaan ongelmitta 50 metrin päässä vanhasta sijainnista, joten se vie mielestämme pohjan hiljaiselta positiiviselta signaalilta ongelmakäyttäjiä kohtaan. Esimerkiksi syntyvään ääneen ja sen kantautumiseen tämä siirto ei ainakaan vaikuta mitenkään. Samalla käytetyllä logiikalla ruokakauppa pitäisi sulkea, jos alueella on huumeita saatavilla, koska se rohkaisee kaupankäyntiin. Tämä tapahtuman siirtäminen 50 metrin päästä ei muuta siis mitään. Eihän tällaisessa ole mitään järkeä!

 

Tapahtumiin osallistuvilla ammattikuljettajilla ja häiriökäyttäjillä ei ole mitään yhteistä tekijää. Ammattikuljettajat käyttävät moottoriratoja ja hyväksyttyjä alueita harjoitteluun, eivät parkkipaikkoja tai epävirallisia tilaisuuksia. He ja me organisaationa haluamme edesauttaa ongelmien ratkaisussa ja kantaa vastuumme myös tiedottamisesta niin jalkautumalla kentälle kuin sosiaalisten median kanaviemme kautta, kuten olemme myös tehneet.

 

Miksi ehdotettu 50 metrin siirto ei ole toimiva ratkaisu?

 

Kaupungin viranomaisen tahto on siirtää tapahtuma tapahtuma-alueeksi suunnitellulta hyväkuntoiselta asfalttipinnalta ajettavaksi fyysisesti 50 metrin päähän messukeskuksen huonokuntoiselle parkkipaikalle 40 vuotta vanhalle asfaltille, mikä voi hajoittaa sekä kilpa-autoja, että asfalttipinnan lopullisesti. Vertailun vuoksi moottoriteiden asfalttipinta uusitaan joka toinen vuosi, joten siitä saa konkreettisen käsityksen pinnan kunnosta herkille kilpa-autoille. Parkkialueet ovat myös täynnä kaivoja ja kaatoja sekä muita epätasaisuuksia. Asfaltin heikko kunto voi myös irroittaa alustasta paloja irti. Toki vaihtoehtona on uusia kyseisen ehdotetun alueen asfaltti, mutta se ei ole näin lyhyen aikajänteen ratkaisu.

 

Nämä järkiperäiset perusteet ovat niitä, joiden vuoksi tapahtuma olisi ehdottomasti järjestettävä vanhalla sijainnillaan, kun sillä oleva asfaltti on hyvässä kunnossa, eikä vaurioidu tämän tapahtuman johdosta. Meidän intressinä on saada urheilulaji, sen kannattajat, paikalliset, toiminnasta hyötyvät yritykset ja yksilöt sekä oma organisaatiomme selviämään, mutta se ei ole mahdollista, kun kaikki aika ja energia menee tällaisten asioiden selvittämiseen. Minne ovat hävinneet kaikki järki ja suhteellisuudentaju?

 

Tapahtumien järjestäjien on voitava luottaa viranomaisiin ja päätösten tulee perustua lakeihin ja asetuksiin

 

Tapahtuman järjestäjän on aina ja varsinkin näinä epävakaina aikoina voitava luottaa viranomaisiin, eivätkä viranomaiset voi millään järkevällä perusteella vedota tiukalla aikataululla eteneviin lupaprosesseihin tai omaan tahtotilaansa alueen käytöstä noin viikkoa ennen tapahtuman alkua. Tämä korostuu etenkin, kun tapahtuman alustava suunnittelu on tehty viranomaisten kanssa yhteistyöllä lähes puoli vuotta aiemmin. Viranomaisten tehtävä on myös myötävaikuttaa tapahtumien syntymiseen, eikä hankaloittaa niitä, sillä elinvoimainen kaupunki tarvitsee sen elinvoimaa kohottavia tapahtumia. Yhteistyön merkitystä on peräänkuulutettu Turun kaupungin viranomaisilta talven aikana.

 

Halutessaan viranomaiset voivat purkaakin rajoituksia hyvin nopealla aikataululla, kuten ravintoloiden aukioloaikojen kohdalla kävi. On vain outoa, että kaikesta pitää nousta ensin laajamittainen julkinen keskustelu ennen varsinaisiin toimiin ryhtymistä. Muissa kaupungeissa palaverit ovat onnistuneet hyvin viranomaisten kanssa ja lopputuloksena on ollut loistava tapahtuma, kun on voitu keskittyä olennaisiin asioihin.

 

RADALLE.com järjestänyt vastaavia tapahtumia useita satoja useiden vuosikymmenien ajalla. Alkuaikoina lupaprosessi  oli kevyt sisältäen vajaan A4-paperin verran selvitystä, mutta valtaosa ajasta kuluu nykyään hyvin byrokraattisiin lupaprosesseihin ja vain pieni osa itse tapahtuman järjestämiseen, vaikka sekin on itsessään valtava työ, joka vaatii merkittäviä valmisteluita turvallisuuden ja tapahtumaviihtyvyyden kannalta. Nyt kaikki työ vaarantuu ideologisten ajatusten tavoittelussa, mitkä eivät ole järkiperäisesti mitenkään perusteltavissa.

 

Häämöttääkö edessä Artukaisten tapahtuma-alueen loppu?

 

Artukaisten perinteikäs tapahtuma ja sen onnistuminen on tärkeää alan harrastajille, suurelle fanijoukolle, kaupungille, yrittäjille, tapahtuman järjestäjille niin taloudellisen puolen lisäksi myös psyykkisen hyvinvoinnin vuoksi. Tuhansittain käytetyt työtunnit ovat jo nyt vieneet tekijöitä pois perheidensä parista ja byrokraattinen toiminta voi jopa suistaa heitä yksinäisen epätoivon pariin täysin mielivaltaisen toiminnan vuoksi. Jos ongelmia ei haluta ratkaista yksinkertaisella tavalla, vaan suorastaan sabotoidaan toimintaa viime tingassa viikkoa ennen tapahtumaa, vie se pohjan koko vuosikymmenten pyrkimyksiltä tehdä Turussa yhtä Suomen hienoimmista autourheilutapahtumista, minne myös yleisöllä on helppo tulla.

 

Alueella on suuri merkitys myös ajoneuvoliikenteen koulutuksessa niin henkilöautojen, moottoripyörien, kuorma-autojen, linja-autojen ja yhdistelmäajoneuvojenkin osalta päivisin. Alueella on monia lainkuuliaisia nuoria tapaamassa toisiaan ja heistä vain murto-osa väärinkäyttää aluetta. Alueen elinvoima tulee sen monikäyttöisyydestä.

 

Miten tilanne voidaan ratkaista pienin järjestelyin?

 

Me vaadimme tekoja myös sanojen tueksi, eikä vaalien alla tapahtuma-ala voi olla vain äänienkalastelukeino. Mistä löytyvät päättäjät, jotka ymmärtävät tapahtumien kokonaisvaikutukset alueille, tapahtumien sidosryhmille ja tekijöille? Vetoamme nyt nykyisiin päättäjiin, että he ymmärtävät oman ehdotuksensa järjettömyyden ja muutoksen merkityksettömyyden, mikä mahdollistaisi Suomen Mestaruudesta kamppailemisen Turussa siten, että kilpailijat, katsojat ja tapahtuman järjestäjät olisivat myös jälkikäteen onnellisia tapahtumasta.

 

Jo valmiiksi aidatulle alueelle on helppo asentaa yöllä käytettävät portit, jos tahtotila on estää alueen käyttö yöaikaan siten, että lähialueiden asukkaat eivät häiriinny. Tapahtuman ulkopuolinen toiminta on väärä peruste tuomita ja hankaloittaa tapahtuman järjestämistä. Me kyllä teemme kaiken vallassamme olevan tukeaksemme pyrkimyksiä rajoittaa tämän ja muiden alueiden haitallista toimintaa.

 

Hyvä lukija, jaathan tämän viestin kavereillesi sekä tuntemillesi päättäjille, jotta tähänkin asiaan saadaan jotain järkeä? Kiitos kun jaksoit lukea ja toivottavasti jaksat myös tukea!

 

Tapahtumarikasta kesää toivottaen,

RADALLE.com